Codzienność w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu

Marzec 8, 2020 Aktualności

– To nie tylko zawód to przede wszystkim misja – to dewiza przyświecająca pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.

Pracę często biorą do domu, ale dzięki ich zaangażowaniu klienci mogą cieszyć się np. mikołajkami zorganizowanymi dla dzieci.

Współpraca partnerska