Dyrektor ACM, Dyrektor JP2TV

ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII

zobacz cały nasz zespół