Konferencje

Konferencja: Emocje Robotów w narracjach kultury i technologii

Listopad 25, 2017 Aktualności

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie — Wydział Humanistyczny. W kontekście szybkiego rozwoju współczesnej nauki i technologii problem emocji robotów staje się realną możliwością. Pojawienie się tego zagadnienia w ramach naukowej dyskusji i w polu zainteresowań badawczych przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych stanowi zapowiedź nowego etapu w naukach humanistycznych, ścisłych oraz technicznych.

Współpraca partnerska